Teléfono: 988 310 223 info@petin.gal

O día 17 de abril de 2021, publícase no BOP o anuncio da convocatoria para a contratación laboral temporal dun chófer de tractor -rozadora:

Bases de selección para a selección dun chófer de tractor-rozadora:

Estas bases e os anexos están publicadas no tablón de anuncios e na sede electrónica do Concello.

O prazo para presentar as instancias é de cinco días hábiles a partir do día seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no BOP, é dicir, comenza o 19 de abril de 2021.