Teléfono: 988 310 223 info@petin.gal

Corporación

Presidente:

Dª. Raquel María Bautista Carballo

Concelleiros:

D. Baldomero Álvarez González

D. Amancio Díaz Jiménez

D. Alfonso Blanco Blanco

D. Luis Rodríguez González

D. Carlos Goñi Garrido

Dª. Emilia Docasal Fernández