Teléfono: 988 310 223 info@petin.gal

DIVERPETIN 2021

PROGRAMA DE FOMENTO DA CONCILIACION DA VIDA PERSOAL, LABORAL E FAMILIAR ACTIVIDADE FINANCIADA POLA SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE Documentación a presentar: Certificado de empadroamento familiarFotocopia da tarxeta sanitaria do/a neno/aAcreditación de familia...