Teléfono: 988 310 223 info@petin.gal

O día 14 de abril de 2021, publícase no BOP o anuncio da convocatoria para a contratación laboral temporal de dous operarios (peóns):

Bases de selección para a selección de dous peóns:

Estas bases e os anexos están publicadas no taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello.

O prazo para presentar as instancias é de cinco días hábiles a partir do día siguiente á publicación do anuncio da convocatoria no BOP, é dicir, comeza hoxe xóves 15 de abril de 2021.